drone kiralama  video ve fotograf çekimi Alfavizyon Drone Kiralama
turkish documentary film production

Aleviler Belgeseli

Uyur idik uyardılar

Diriye  saydılar  bizi

Koyun olduk ses anladık

Sürüye saydılar bizi

 

Sürülüp kasab'a gittik

Kanarayı  mekân tuttuk

Didar defderine yettik

Ölüye  saydılar  bizi

 

Hâlimizi hâl eyledik

Yolumuzu  yol eyledik

Her çiçekten bal eyledik

Arıya saydılar bizi

 

Âşk defterine yazıldık

Pîr divanına dizildik

Bal olduk şerbet  ezildik

Doluya saydılar bizi

 

Pîr Sultan Abdal'ım şun da

Çok keramet var insan da

O cihanda bu cihan da

Aliye saydılar bizi

 

Aleviler / The Alewites

 

           Gerçeğe Hu!: (1. Bölüm ) KanalD'de ve Hollanda MTV'de yayınlanan, belgeselin birinci bölümü; Aleviliğin İslam, Türk ve Anadolu kökenlerinin araştırıldığı, yaşayan Alevilerin bugünkü inançlarının Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde nasıl yaşadığı, Kuran'a bakışları, Tanrı anlayışları temeline dayandırılmıştır.

 

           Uyur İdik Uyardılar: (2.Bölüm) Belgeselin ikinci bölümünde Alevilerin hukuk sistemleri,Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'le ilişkiler, Musahiplik, kentleşme sürecinde kaybettikleri gelenek görenek ve töreleri kentte farklılaşan Cem ve Cem evi geleneği ele alınıyor. Belgeselin sonu Hacıbektaş düşüncesinin ve Hacıbektaş kasabasında her yıl yapılan etkinliklerin Alevi toplumunun üzerindeki etkisi çerçevesindedir..

Türk Televizyonlarında gösterilen ve Aleviler üzerine yapılmış ilk ve tek belgesel.

 

İçinde geliştirip veya yaşattığı bütün inanç biçimlerini kendi zengin kültürel yapısı içinde farklılaştıran, özgünleştiren "Anadolu uygarlığı" süzgecinden geçen inançlar mozaiği üzerine yapılacak dizinin ilk serisi.

 

Yönetmen: M. Adil Yalçın

Görüntü Yönetmeni: Orhan Ağaoğlu

Senaryo: M. Adil Yalçın

Müzik: Nadir Göktürk

2.Ekip Yönetmeni: Rüyam Levent Ağaoğlu

2.Ekip Görüntü Yönetmeni: Turhan Yavuz

 

          "The Alewites" are a sect in Anatolia (Turkey) which can be defined as the Anatolian muslims, a way of Islam formed in Anatolian and Turkish traditions. This is the only two episode documentary series made on the subject analysing the Alewite traditions, culture and belief which largely influenced the entire Anatolian culture throughout its history.

 

          First episode (Gerçeğe Hu/ Call of Reality) examines the roots of the Alewite tradition and belief in comparison with the Islam. The film focuses on the current state of the Alewite culture in various parts of Anatolia, their look at the Koran and perception of God. The episode also analyses what is a "cem ceremony" and how it is performed.

 

          Second episode (Uyur Idik Uyardılar/ They Awaken Us While Sleeping) deals with the cultural transformation in modern Turkey after the indepence war, relationship with Atatürk, brothership and immigration from the villages to the urban areas which resulted with the traditional change. This episode also shows the changes in "cem ceremony" and "cem houses" in the big cities like Istanbul. The film ends with the introduction of great Alewite thinker/leader "Hacı Bektaş-ı Veli" his philosophy and the annual ceremonies take place at the mid-Anatolian city of Hacı Bektaş. This is the only TV series produced in Turkey on The Alewites and aired on Channel-D (Turkey) and MTV-Nos (Holland).

 

Made with Adobe Muse